Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KONSTRUKCJI ZABAW - FUN DAY 

 

W trosce o świętną zabawę dzieci oraz ich bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie postanowień naszego regulaminu.

 1. Korzystanie z konstrukcji zabawowej wiąże się z obowiązkiem wykupienia biletu wstępu według aktualnego, obowiązującego cennika,
 2. Zakup biletu jest równoznaczny z bezwzględną akceptacją warunków regulaminu Fun Day i podporządkowaniu się obowiązującym zasadom oraz poleceniom pracowników,
 3. Konstrukcja zabawowa Fun Day jest przeznaczona dla dzieci w wieku do 11 lat,
 4. Dzieci do 3 roku życia oraz dzieci, które nie są gotowe do samodzielnego pozostania na placu, pozostają pod opieką rodzica lub opiekuna (pełnoletniego),
 5. W trosce o higienę na terenie konstrukcji Fun Day dzieci oraz ich opiekunowie zobowiązani są przebywać w skarpetkach. Odzież wierzchnią oraz obuwie należy pozostawić w szafkach. Personel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione/zgubione na terenie Sali Zabaw Fun Day,
 6. Ze względów bezpieczeństwa dzieci podczas zabawy bezwzględnie nie mogą posiadać żadnej biżuterii, łańcuszków, zegarków lub innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla nich oraz innych uczestników zabawy,
 7. Na terenie centrum Fun Day obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt, palenia papierosów (również elektronicznych) oraz spożywania alkoholu,
 8. Spożywanie posiłku może odbywać się tylko w specjalnie wyznaczonych do tego miejsach na terenie centrum,
 9. Personel zastrzega sobie prawo do zakończenia pobytu dziecka, które stanowi niebezpieczeństwo dla innych dzieci (jest agresywne, stwarza zagrożenie dla siebie lub innych oraz nie reaguje na uwagi personelu). W takim przypadku nie są zwracane koszty biletu. W przypadku wykupienia biletu i niewykorzystania go w ustalonym terminie poniesione koszta nie są zwracane,
 10. Czas zabawy jest kontrolowany przez rodzica/opiekuna dziecka. Przekroczenie zdeklarowanego czasu wiąże się z naliczeniem dopłaty według ustalonego cennika,
 11. Rodzic/opiekun może pozostawić dziecko na placu jeżeli jest ono wystarczająco samodzielne (powyżej 4lat) i robi to na własną odpowiedzialność,
 12. Za szkody spowodowane przez dziecko całkowitą również materialną odpowiedzialność ponosi rodzic/opiekun dziecka,
 13. Klienci Fun Day są zobowiązani do wyrażenia zgody obecności ich wizerunku oraz wizerunku ich dzieci na wykonywanych w centrum filmach i fotografiach przeznaczonych wyłącznie do promocji działaności firmy.

 

REGULAMIN STEFY TRAMPOLIN - FUN DAY

 

Strefa trampolin zapewnia ciekawą formę zabawy i rozgrywki, jest również doskonałą formą ćwiczeń. Należy jednak pamiętać, że ten rodzaj aktywności może powodować urazy oraz kontuzje, jeśli zlekceważymy podstawowe zasady bezpieczeństwa. W trosce o zdrowie prosimy o odpowiedzialne korzystanie z trampolin i przestzeganie niniejszego regulaminu.

 

1.Korzystanie z kontrukcji trampolin wiąże się z obowiązkiem wykupienia biletu wstępu wedługo aktualnego, obowiązującego cennika,

2. Zakup biletu jest jednoznaczne z bezwzględną akceptacją warunków regulaminu Fun Day i podporządkowaniu się obowiązującym zasadom oraz poleceniom pracowników,
3. Dzieci do 7 roku życia mogą korzystać z trampolin tylko w obecności rodzica/opiekuna,
4. Park zapewnia możliwość wykupienia specjalnej rezerwacji na wyłączność użytkowania w okreśłonym terminie,
5.W trosce o higienę, na terenie trampolin dzieci oraz ich opiekunowie zobowiązani są przebywać boso lub w skarpetkach antypoślizgowych (dostępnych w sprzedaży w Fun Day),
6. Na terenie całego centrum Fun Day w tym również trampolin obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt, palenia papierosów (również elektronicznych) oraz spożywania alkoholu,
7. Spożywanie posików może odbywać się tylko w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach na terenie centrum,
8.Ze względów bezpieczeństwa dzieci podczas zabawy na trampolinach bezwzględnie nie mogą żadnej biżuterii, łańcuszków, zegarków lub innych przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla nich lub innych uczestników zabawy,
9. Personel zastrzega sobie prawo do zakończenia pobytu dziecka, które stanowi niebezpieczeństwo dla innych dzieci (jest agresywne, stwarza zagrożenie dla siebie lub innych oraz nie reaguje na uwagi personelu). W takim przypadku nie są zwracane koszty biletu. W przypadku wykupienia biletu i nie wykorzystania go w ustalonym terminie poniesione koszta nie są zwracane,
10. Zabrania się wykonywania ćwiczeń oraz ewolucji mogących narazić uczestnika lub osoby w jego otoczeniu na uraz,
11. Zabrania się korzystania z pojedynczej trampoliny więcej niż jednej osobie naraz,
12. Czas zabawy jest kontrolowany przez rodzica/opiekuna dziecka. Przekroczenie zdeklarowanego czasu wiąże się z naliczeniem dopłaty według ustalonego cennika,
13. Rodzic/opiekun może pozostawić dziecko na placu jeżeli jest ono wystarczająco samodzielne (powyżej 4lat) i robi to na własną odpowiedzialność,
14. Za szkody spowodowane przez dziecko całkowitą, również materialną odpowiedzialność ponosi jego rodzic/opiekun,

15.Klienci Fun Day w tym również strefy trampolin są zobowiązani do wyrażania zgody obecności ich wizerunku oraz wizerunku ich dzieci na wykonywanych w centrum filmach i fotografiach przeznaczonych wyłacznie do promocju działaności firmy. 

 

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu i życzymy udanej zabawy

Personel- Fun Day.